Råd & konsultation

Som profesionella Arboristiska konsulter kan vi värdera dina träd och erbjuda

'A1' in action
oberoende, ojäviga råd på problem såsom hälsa, identifikation av sjukdomar, möjliga faror, struktur och säkerhet, rot problem etc. Vi erbjuder råd såväl som omfattande skrivna raporter. Kontakta 'A1' Arborists hetalinje på +44(0)7753824020 för att arrangera en inspektion och trädundersökning idag.

Vi erbjuder ett stort utbud av arboristiska konsultions tjänster inkluderande:

  • Trädinspektion - inkluderande användande av inre skadeuptäckande utrustning
  • Träd & skogsmark undersökning och underhållningsplan - för landägare, skolor & gymnasium, kommundelar, kommuner, företag och privata individer.
  • Träd i förhållande till byggnader - i överensstämelse med BS5837 (2005), för-planering ansökningar, överklaganden eller genomgång.
  • Trädskydds påbud - råd angående ansökningar eller överklaganden
  • Trädrapporter för huslån eller försäkringsanledningar
  • Skador angående träd - genom direkt kontakt eller felaktig skötsel, eller resultat av rotväxt.
  • Hälsa & säkerhet - specialiserande på utomhus aktivitets center och kurser uppe i träden.
  • Underhållning av kulturskyddade träd
  • Utrustningsinspektion med avseende på LOLER bestämmelser
  • Experthjälp vid tvister