Utbildning

'A1' Arborists kärn team är mycket erfarna och högt utbildade
Click for details
specialister i trädvård. De arbetar i hela eroupa och i UK och är kvalificerade i praktisk färdighet och instruerar om skogsarbete och trädvård. De arbetar i förhållande till både den nationella och internationella standarden. Vi utövar 'hands on' utbildning i det verkliga arbetslivet. Fortsättande profesionellt utvecklande och en 'A1' kunderfarenhet är nyckelpunkter. 'A1' Arborists är en NPTC godkänd bedömare.

För full information på våra kurser titta på vår Ckurslista