Trädarbete

A1' Arborists arbets service bildades i januari 2008, tre år efter den stora
Click for details
stormen och översvämningarna 2005, dåvarande 'A1' Arborists var i sammarbete med komunen för att hantera de farliga träden under och efter stormen. Många av träden var mycket farliga och krävde stor skicklighet och precision i sektionsfällning, motorsågshantering och avancerade trädklättringstekniker. Baserad på denna kunskap utvecklades 'A1' Arborists med en vision av ett litet, mobilt, högt utbildat och vetande arboristteam. Idag fortsätter detta team att växa i kunskap och erfarenhet i alla relevanta områden till trädunderhåll med en 'hands on' relaterad teori. Hälsa, säkerhet och att vara säkra på att kunderna är nöjda är nyckelpunkter för teamet.